Tên miền Phổ Biến

Tên Miền

. vn

. com.vn

. com

. net

. org

. info

. biz

Phí cài đặt

350.000 đ

350.000 đ

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miển phí

Miễn phí

Phí duy trì hàng năm

480.000 đ

350.000 đ

220.000 đ

220.000 đ

210.000 đ

210.000 đ

220.000 đ

Phí transfer

432.000 đ

315.000 đ

198.000 đ

198.000 đ

198.000 đ

198.000 đ

198.000 đ

*** Giá trên chưa bao gồm 10% VAT. Tên miền Việt Nam 0% VAT

Tên miền Việt Nam

Tên miền Phí duy trì hàng năm Phí khởi tạo
.biz.vn | .com.vn | .net.vn 350.000 VNĐ / năm 350.000 VNĐ
.ac.vn | .edu.vn | .gov.vn | .org.vn 200.000 VNĐ / năm 200.000 VNĐ
.health.vn | .info.vn | .int.vn | .pro.vn 200.000 VNĐ / năm 200.000 VNĐ
Tên miền địa giới hành chính 200.000 VNĐ / năm 200.000 VNĐ
.name.vn 30.000 VNĐ 30.000 VNĐ
*** Tên miền Việt Nam 0% VAT.

Tên miền Quốc Tế

Tên miền Phí duy trì hàng năm Phí khởi tạo
.biz | .com | .info | .net | .org | .us | 220.000 VNĐ / năm
.co.uk | .eu | .name 260.000 VNĐ / năm
.pro | .tel 359.000 VNĐ / năm
.asia 385.000 VNĐ / năm
.com.co | .in | .mobi | .net.co | .nom.co | 443.000 VNĐ / năm
.bz | .cc | .de | .me | .tv | .ws | 654.000 VNĐ / năm
.co 745.000 VNĐ / năm
.com.tw | .net.tw | .org.tw | .tw 950.000 VNĐ / năm
.xxx 2.448.000 VNĐ / năm
*** Giá trên chưa bao gồm 10% VAT.

Bản quyền © 2012 - 2013 Công ty TNHH TM DV QC Ảo Hóa Việt - AoHoaViet Co., Ltd